(1)
Stránská, E.; Neděla, D.; Válek, R.; Křivčík, J. Optimalizace přípravy Heterogenní kationvýměnné membrány S využitím různé Distribuce Velikostí částic iontovýměnné pryskyřice. Chem. Listy 2015, 109, 701-709.