(1)
Rückerová, A.; Medunová, M.; Machotová, J.; Kalendová, A.; Bačovská, R.; Večeřa, M. Síťování Vodou ředitelných nátěrů Za použití retardéru hoření. Chem. Listy 2018, 112, 450-453.