(1)
Bonková, I.; Bujdoš, M.; Miglierini, M. Aplikácie Mössbauerovej Spektrometrie V štúdiu biologických tkanív. Chem. Listy 2018, 112, 301-305.