(1)
Krejčí, L.; Schüllerová, B.; Adamec, V. Hodnocení Rizika přepravy Amoniaku a Chloru V městských Oblastech. Chem. Listy 2018, 112, 232-236.