(1)
Bojňanská, E.; Jampílek, J. Integrita dát Vo Farmaceutickom Priemysle. Chem. Listy 2018, 112, 227-231.