(1)
Duborská, E.; Bujdoš, M. Extrakčné metódy a Techniky Stanovenia jódu V prírodných materiáloch. Chem. Listy 2018, 112, 222-226.