(1)
Akhatova, D.; Zdeňková, K.; Koncošová, M.; Demnerová, K. Aktuální Metody používané Pro Odhalení falšování Masa a masných výrobků. Chem. Listy 2018, 112, 207-214.