(1)
Pašteka, L.; Bujdoš, M.; Miglierini, M. Uplatnenie Mössbauerovej Spektrometrie Pri štúdiu polymorfných zlúčenín železa. Chem. Listy 2018, 112, 86-92.