(1)
Hagarová, I. Súčasné Trendy V Extrakcii S využitím Teploty zákalu micelárnych Roztokov využiteľné V Ultrastopovej analýze iónov Kovov a nanočastíc Kovov. Chem. Listy 2018, 112, 79-85.