(1)
Zárybnická, L.; Stránská, E.; Večeřa, M.; Černošková, E.; Melánová, K. Sledování funkčnosti vybraných Katexů při tepelném zatěžování. Chem. Listy 2015, 109, 856-859.