(1)
Hošťálková, A.; Siatka, T.; Chlebek, J.; Opletal, L.; Drašar, P.; Cahlíková, L. Boldinové Alkaloidy a Perspektivy Jejich využití. Chem. Listy 2015, 109, 846-855.