(1)
Pošiváková, T.; Švajlenka, J.; Lazar, G.; Pošivák, J.; Tóthová, C.; Sopoliga, I.; Poráčová, J. Interakcia ťažkých Kovov a vybraných biochemických Parametrov Muflonej Zveri. Chem. Listy 2016, 110, 284-288.