(1)
Zimanová, M.; Greifová, M.; Body, P.; Herian, K. Technológia výroby parených Syrov. Chem. Listy 2016, 110, 258-262.