(1)
Paldrychová, M.; Kvasničková, E.; Maťátková, O.; Masák, J. Quorum Sensing Ve Vztahu K Virulenci Mikroorganismů. Chem. Listy 2017, 111, 637-643.