(1)
Blašková, M.; Hájková, A.; Vyskočil, V. Voltametrické Stanovení Anthracenu Pomocí Elektrody Ze skelného uhlíku Modifikované Deoxyribonukleovou Kyselinou. Chem. Listy 2015, 109, 235-240.