(1)
Skřehot, P. A.; Marek, J.; Skřehotová, M.; Houser, F.; Piľa, J. Požadavky Na zajištění bezpečnosti a Ochrany Zdraví žáků při používání nebezpečných chemických látek během Praktické výuky Chemie. Chem. Listy 2016, 110, 947-952.