(1)
Čech, J. Zpupná Chemie Z Pohledu středoškolského Profesora. Chem. Listy 2010, 104, 755.