(1)
Čtrnáctová, H. Středoškolská Chemie Z Pohledu Didaktika. Chem. Listy 2010, 104, 754.