(1)
Jandačka, P.; Študentová, S.; Hlaváč, L. M.; Kvíčala, M.; Mádr, V.; Hredzák, S. Velikost Povrchu partikulárních látek. Chem. Listy 2011, 105, 146-155.