(1)
Brožek, V.; Dušek, B.; Novák, M. Chemické Listy a české Skandium Po 55 Letech. Chem. Listy 2011, 105, 287-291.