(1)
Honzajková, Z.; Kubal, M.; Podhola, M.; Patočka, T.; Šír, M.; Kocurek, P. Membránové Technologie a Jejich použití při čistění podzemních Vod a skládkových výluhů. Chem. Listy 2011, 105, 245-250.