(1)
Smolík, J.; Ondráčková, L.; Maršíková, J. Koncentrace aerosolových částic V Zubní Ordinaci. Chem. Listy 2011, 105, 371-374.