(1)
Seilerová, L.; Brusová, H.; Kratochvíl, B. Polymorfy a Jiné Pevné Formy farmaceutických pomocných látek. Chem. Listy 2011, 105, 438-444.