(1)
Káš, J. Úvodník - Padesát Let mezinárodního systému Jednotek (SI Soustavy). Chem. Listy 2011, 105.