(1)
Novák, M.; Synytsya, A.; Gomba, G. K.; Hejlová, A.; Blahovec, J.; Gedeon, O.; Slepička, P.; Maixner, J.; Čopíková, J. Vlastnosti β-glukanových Filmů Z intaktních a desintegrovaných buněk Saccharomyces Cerevisiae. Chem. Listy 2011, 105, 955-960.