(1)
Čtrnáctová, H.; Vasileská, M. Státní Maturita Z Chemie – příprava a Realizace. Chem. Listy 2011, 105, 786-796.