[1]
Berka, J., Víden, I. a Kozmík, V. 2012. Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu. Chemické listy. 106, 10 (říj. 2012), 980–987.