[1]
Vrňata, M., Kopecký, D., Škodová, J., Fitl, P., Vlček, J. a Hofmann, J. 2012. Příprava tenkých vrstev polypyrrolu metodou matricové pulsní laserové depozice. Chemické listy. 106, 10 (říj. 2012), 975–979.