[1]
Kania, P., Studecký, T., Černý, P. a Urban, Š. 2012. Emisní rotační spektroskopie plynů v decimetrové oblasti spektra jako účinný nástroj konformační analýzy složitých molekul. Chemické listy. 106, 10 (říj. 2012), 945–952.