[1]
Chalányová, M., Prochácková, I. a Hutta, M. 2013. Vývoj metódy izolácie vybranej skupiny pesticídov z pôdy prietokovou extrakciou z tuhej vzorky pred HPLC analýzou. Chemické listy. 107, 2 (úno. 2013), 165–171.