[1]
Szkandera, R., Dočekalová, H., Kadlecová, M., Trávníčková, J. a Diviš, P. 2013. Sorpční gel s oxidem titaničitým pro stanovení rtuti technikou difuzního gradientu v tenkém filmu. Chemické listy. 107, 2 (úno. 2013), 160–164.