[1]
Zychová, M., Růžičková, M., Macák, J. a Janda, V. 2013. Vlastnosti a použití superkritické vody. Chemické listy. 107, 2 (úno. 2013), 126–135.