[1]
Vacek, J., Novák, D. a Zatloukalová, M. 2017. Nové směry v elektrochemii biomakromolekul: stručný přehled a diskuse. Chemické listy. 111, 7 (čvc. 2017), 430–438.