[1]
Josieková, J. a Ritz, M. 2013. Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter. Chemické listy. 107, 9 (zář. 2013), 713–716.