[1]
Barek, J., Bencko, V., Cvačka, J., Mejstřík, V., Slámová, A., Švagrová, I. a Zima, J. 1997. Stanovení 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí. Chemické listy. 91, 10 (říj. 1997), 871–876.