[1]
Kratochvíl, B. 2023. Mineralogická a ložiskově-geologická expertíza hlavice děkanského žezla Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Chemické listy. 117, 4 (dub. 2023), 214–218. DOI:https://doi.org/10.54779/chl20230214.