[1]
Vrbková, E., Vyskočilová, E. a Červený, L. 2015. Enkapsulace aromatických látek do sférických silikátových částic. Chemické listy. 109, 1 (led. 2015), 7–13.