[1]
Matulová, M. a Bujdoš, M. 2020. Rádiometrické metódy a metódy hmotnostnej spektrometrie pre stanovenie dlhožijúcich štiepnych produktov uránu. Chemické listy. 114, 11 (lis. 2020), 753–759.