[1]
Machotová, J., Kalendová, A., Pitthardová, D., Steinerová, D. a Stránská, E. 2019. Příprava vodou ředitelného samosíťujícího polymerního pojiva s odolností proti bleskové korozi. Chemické listy. 113, 12 (pro. 2019), 745–750.