[1]
Mašková, E., Kubová, K. a Mašek, J. 2019. Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy. Chemické listy. 113, 8 (srp. 2019), 491–499.