[1]
Revenco, D., Loula, M., Mestek, O. a Koplík, R. 2019. Stanovení anorganických nanočástic v biologických materiálech a potravinách analýzou jednotlivých částic hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Chemické listy. 113, 8 (srp. 2019), 478–484.