[1]
Vecka, M., Žák, A., Staňková, B., Fojtíková, Š., Tomášová, P. a Kutová, S. 2019. Žlučové kyseliny – malé molekuly velkých možností. Chemické listy. 113, 2 (úno. 2019), 82–89.