[1]
Puková, K., Machotová, J., Mikulášek, P. a Charamzová, I. 2018. Syntéza emulzních polymerů na bázi polyvinylacetátu a ᴅ-glukosy a hodnocení jejich biologické rozložitelnosti. Chemické listy. 112, 9 (zář. 2018), 616–619.