[1]
Lukačovičová, O. a Mikuš, P. 2018. Monitoring profilov ťažkých kovov v matriciach liečivých rastlín, liekov a homeopatických prípravkov z radu antitusík rádionuklidovou röntgenofluorescenčnou spektrometriou. Chemické listy. 112, 4 (dub. 2018), 242–245.