[1]
Bojňanská, E. a Jampílek, J. 2018. Integrita dát vo farmaceutickom priemysle. Chemické listy. 112, 4 (dub. 2018), 227–231.