[1]
Duborská, E. a Bujdoš, M. 2018. Extrakčné metódy a techniky stanovenia jódu v prírodných materiáloch. Chemické listy. 112, 4 (dub. 2018), 222–226.