[1]
Boháčová, M. a Pazlarová, J. 2018. Extracelulární DNA jako cílová molekula k narušení biofilmů. Chemické listy. 112, 4 (dub. 2018), 215–221.