[1]
Pašteka, L., Bujdoš, M. a Miglierini, M. 2018. Uplatnenie Mössbauerovej spektrometrie pri štúdiu polymorfných zlúčenín železa. Chemické listy. 112, 2 (úno. 2018), 86–92.