[1]
Hagarová, I. 2018. Súčasné trendy v extrakcii s využitím teploty zákalu micelárnych roztokov využiteľné v ultrastopovej analýze iónov kovov a nanočastíc kovov. Chemické listy. 112, 2 (úno. 2018), 79–85.