[1]
Pošiváková, T., Švajlenka, J., Lazar, G., Pošivák, J., Tóthová, C., Sopoliga, I. a Poráčová, J. 2016. Interakcia ťažkých kovov a vybraných biochemických parametrov muflonej zveri. Chemické listy. 110, 4 (dub. 2016), 284–288.